7awli

hada wa7ed mcha lsou9 ychri l7awli...
ban lih wa7ed l7awli ghliiiiiiiiiiid fo9 wa7ed le camion.. 3ejbou, howa yji 3end moulah :
- bch7al hadak l7awli??
- ts3ine !
- ts3ine ach?
- ts3ine alf rial..
- heb66op liya nchoufo..

l7awli howa y6ell 3lih : wa 6la3 nta be3da lhna nchouff wach 3endek ts3ine alf rial !!
 
Haut